Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Kinh tế - MFIB Toàn thời gian

2022-10-13 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 8024
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Điều phối và thực hiện xây dựng các báo cáo phân tích kinh tế định kỳ theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng:
- Theo dõi và phân tích diễn biến của nền kinh tế, các chỉ số kinh tế theo các nhóm ngành, các nhóm sản phẩm
- Nghiên cứu nguyên nhân của các thay đổi của nền kinh tế vĩ mô và tác động của chúng tới thị trường tài chính nói chung và MSB nói riêng

2. Thực hiện các phân tích tài chính, đưa ra các dự báo tình hình kinh tế - tài chính, tư vấn đầu tư vào các mảng sản phẩm có tiềm năng.

3. Hỗ trợ Giám đốc Phòng xây dựng các báo cáo đặc biệt phục vụ theo yêu cầu của các lãnh đạo cấp cao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của MSB và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền khác của MSB.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

- Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại trở lên.

- Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích kinh tế-tài chính hoặc tương đương.

3. Kiến thức:

- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính và các lĩnh vực liên quan.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.