Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp phân khúc khách hàng ưu tiên - MRBB Toàn thời gian

2023-02-22 06:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   35 views Reference: 9240
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Tìm hiểu hành vi nhu cầu khách hàng và thiết kế giải pháp cho khách hàng thuộc phân khúc được giao phụ trách
- Phối hợp với MKT, kênh bán (Vùng, ĐVKD, TTKD) và các bộ phận liên quan để thực hiện tìm hiểu và hiểu rõ hành vi, nhu cầu của khách hàng phân khúc được giao phụ trách và các tiểu phân khúc/ tiểu danh mục khách hàng quản lý
- Phối hợp với Giám đốc chuỗi KHCL, các Ngân hàng chuyên doanh để tìm hiểu, khai thác nhu cầu khách hàng thuộc các chuỗi KHCL và bán chéo
- Đưa ra các đề xuất về giải pháp cung cấp cho khách hàng (bao gồm: sản phẩm, mức giá, dịch vụ, kênh bán,...) và tham gia thiết kế, đóng gói giải pháp và lên chương trình triển khai

2. Quản trị danh mục khách hàng phân khúc khách hàng
- Thực hiện các hoạt động phân tích để tìm hiểu và nắm rõ hiệu quả hoạt động của danh mục khách hàng, bao gồm: doanh thu lợi nhuận, mức độ hài lòng của khách hàng, kết quả bán trên danh mục, sản phẩm dịch vụ, kênh bán mang lại hiệu quả cao,...
- Phát hiện và đề xuất các cơ hội bán thêm bán chéo trên danh mục khách hàng hiện hữu, và các cơ hội thu hút, khái thác khách hàng mới
- Theo dõi kết quả kinh doanh trên phân khúc khách hàng được giao phụ trách

3. Triển khai và hỗ trợ triển khai kinh doanh trên phân khúc khách hàng được giao phụ trách
- Xây dựng tài liệu truyền thông, kèm theo các hướng dẫn triển khai và hướng dẫn bán hàng dành cho phân khúc khách hàng được giao phụ trách
- Thực hiện truyền thông, giám sát tiến độ triển khai các chương trình kinh doanh phân khúc khách hàng được giao phụ trách
- Theo dõi kết quả thực hiện và tham gia hỗ trợ, thúc đẩy bán và báo cáo kết quả thực hiện

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị

1. Trình độ Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

- Yêu cầu/bắt buộc: kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ tại các tổ chức tín dụng

3. Kiến thức

- Hiểu biết về tình hình thị trường, sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng tại Việt Nam;

- Hiểu khách hàng, hành vi nhu cầu khách hàng

- Có kiến thức về thiết kế giải pháp, thiết kế chương trình, triển khai kinh doanh

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.