Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Phân khúc kinh doanh - MRBB Toàn thời gian

2023-02-18 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   24 views Reference: 9219
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Thiết kế mô hình kinh doanh cho khách hàng/chuỗi khách hàng thuộc phân khúc kinh doanh:

- Chủ động nghiên cứu, phân tích thị trường để hiểu rõ hành vi, nhu cầu khách hàng, qua đó xây dựng chân dung khách hàng được giao phụ trách

-Triển khai, cải tiến các gói giải pháp trọn vẹn cho phân khúc khách hàng kinh doanh được giao quản lý thông qua việc định hướng và quyết định đặc tính của từng sản phẩm trong gói, kênh bán, mô hình bán hàng và dịch vụ phù hợp, tiêu chuẩn của lực lượng bán, chính sách khuyến khích và chăm sóc khách hàng để phục vụ hiệu quả cho phân khúc khách hàng kinh doanh

- Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc từ các NHCD/ĐVKD và các Đơn vị khác các vấn đề có liên quan đến mô hình kinh doanh phân khúc khách hàng kinh doanh

- Tham gia xây dựng mô hình đánh giá, xếp hạng, mô hình tính giá và quản lý rủi ro cho phân khúc kinh doanh theo phân công

- Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn, cho ý kiến về các văn bản, quy trình, quy chế, hướng dẫn về nghiệp vụ - Kèm cặp, hướng dẫn cán bộ tại đơn vị theo phân công của Cấp có thẩm quyền

2. Triển khai và hỗ trợ triển khai kinh doanh trên phân khúc khách hàng/chuỗi tiềm năng được giao phụ trách

- Quản trị mô hình kinh doanh, quản trị danh mục khách hàng thuộc phân khúc kinh doanh/chuỗi tiềm năng được giao quản lý: theo dõi tình hình kinh doanh, đề xuất các cơ hội bán chéo trên danh mục khách hàng hiện hữu, phát hiện các cơ hội khai thác khách hàng mới, đề xuất các giải pháp cung cấp cho khách hàng

- Chủ động triển khai mô hình kinh doanh, chương trình kinh doanh theo phân công đảm bảo hoàn thành/vượt kế hoạch được giao

- Xây dựng tài liệu và thực hiện/hỗ trợ truyền thông, giám sát tiến độ, kết quả triển khai các chương trình kinh doanh phân khúc khách hàng được giao phụ trách

3. Kiểm soát chất lượng dịch vụ và rủi ro:

- Cập nhật, truyền thông, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuân thủ các chính sách, quy chế, quy định của MSB từng thời kỳ, cam kết SLAs

- Nhận biết rủi ro trong quá trình vận hành, phối hợp với các Đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh và tương đương

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng trong đó có tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, phân khúc khách hàng

3. Kiến thức

- Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho KHCN/KHDN

- Am hiểu quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phân khúc/chân dung khách hàng cá nhân/KHDN

- Am hiểu về quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phân khúc/chân dung khách hàng cá nhân/KHDN

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.