Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Phân tích dữ liệu (40000032) Toàn thời gian

2022-11-14 18:44   Ngân hàng   Toàn Quốc   36 views Reference: 8668
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí tư vấn và cung cấp cho ngân hàng những hiểu biết sâu sắc từ lượng lớn dữ liệu tiềm năng có cấu trúc và phi cấu trúc để giúp hình thành hoặc đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cụ thể.
- Người đảm nhận vị trí xây dựng các giải pháp khoa học dữ liệu bằng cách sử dụng phương pháp học máy và học sâu tiên tiến, công cụ đề xuất, phân tích thống kê, khai thác dữ liệu và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu, để tạo ra các giải pháp cho phép nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Trách nhiệm chính (1)

Giải quyết dữ liệu
- Xây dựng các thuật toán và làm việc với các công cụ học máy và học sâu để cung cấp các giải pháp phân tích tiên tiến trong toàn công ty bao gồm công cụ đề xuất, mô hình dữ liệu tùy chỉnh, hành trình của khách hàng, chế độ biểu đồ, v.v.
- Khai thác và phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của công ty để thúc đẩy tối ưu hóa và cải tiến các chiến lược kinh doanh.
- Sử dụng mô hình dự đoán để tăng và tối ưu hóa trải nghiệm hành trình của khách hàng, tạo doanh thu và các kết quả kinh doanh khác.
- Phân tích dữ liệu cho các xu hướng và mô hình và giải thích dữ liệu với mục tiêu rõ ràng.
- Thực hiện và xem xét các dự án khoa học dữ liệu một cách nhanh nhẹn và tuân thủ các yêu cầu quy định nội bộ.

Trách nhiệm chính (2)

Đánh giá dữ liệu
- Dẫn dắt việc xác định và giải thích những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa và có thể hành động từ các nguồn dữ liệu lớn và siêu dữ liệu.
- Phát triển các quy trình và công cụ để theo dõi và phân tích hiệu suất của mô hình và độ chính xác của dữ liệu.
- Tương tác với 1-2 đội để xác định các câu hỏi và vấn đề để phân tích dữ liệu.
- Đánh giá hiệu quả và độ chính xác của các nguồn dữ liệu mới và các kỹ thuật thu thập dữ liệu.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Cử nhân về Thống kê, Toán học, Phân tích Định lượng, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc Công nghệ Thông tin
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm có liên quan trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu, học máy, phát triển mô hình học sâu trên lượng lớn dữ liệu, thực hiện và triển khai các mô hình thống kê khác nhau
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank
- Có kinh nghiệm trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu và sử dụng các ngôn ngữ lập trình (ví dụ: C, C ++, R, Python, Scala, SQL, Java, Tableau, R)
- Trải nghiệm giao tiếp các phân tích và mô hình phức tạp trong một nhóm đa dạng
- Kinh nghiệm sử dụng tối ưu hóa dữ liệu (tuyến tính / phi tuyến tính) để giải quyết các vấn đề kinh doanh bị hạn chế
- Hiểu biết về các nguyên tắc, thực hành Agile và phương pháp luận Scrum
- Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để hỗ trợ các dự án chuyển đổi kỹ thuật số

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)