Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - DF - DXNB Toàn thời gian

2022-08-25 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 6219
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Phối hợp với bộ phận Nhân sự để giám sát quá trình tuyển dụng
  • Hỗ trợ Trưởng phòng TMO xây dựng lộ trình đào tạo & phát triển năng lực; tổ chức các buổi đào tạo & xây dựng thư viện tài liệu đào tạo cho thành viên DF
  • Phối hợp với bộ phận Nhân sự để xây dựng & triển khai chính sách C&B dành cho thành viên DF. Kiểm tra và tối ưu hóa chính sách theo định kỳ
  • Hỗ trợ Trưởng phòng TMO xây dựng các bộ chỉ số KPI và báo cáo hiệu suất dành cho thành viên DF. Theo dõi, kiểm tra và đưa ra sáng kiến theo định kỳ để tối ưu hóa bộ chỉ số KPI và hiệu suất công việc của thành viên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có kinh nghiệm trong việc đào tạo & phát triển, xây dựng chính sách tiền
  • lương & phúc lợi và quản trị hiệu suất
  • Có kỹ năng quản lý các bên liên quan & giao tiếp tốt
  • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và thuyết trình dữ liệu/thông tin
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.