Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm tài khoản và thanh toán - MRBB Toàn thời gian

2023-02-10 23:33   Ngân hàng   Toàn Quốc   105 views Reference: 9138
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Phát triển và quản lý sản phẩm
- Đề xuất đặc tính sản phẩm, quy trình căn cứ trên tư vấn từ các phòng ban liên quan và định hướng từ cấp trên và Trung tâm Phân khúc khách hàng;
- Xây dựng, cải tiến đặc tính quy trình sản phẩm phụ trách;
- Theo dõi, rà soát, đánh giá định kỳ chỉ tiêu tài chính, chất lượng sản phẩm, quy trình và thực hiện cải tiến (nếu có);
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các chi nhánh và các đơn vị liên quan đến quy trình, đặc tính sản phẩm trong quá trình triển khai sản phẩm;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan thúc đẩy doanh số sản phẩm;
- Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia đào tạo, xây dựng các tài liệu đào tạo về sản phẩm mới/sản phẩm điều chỉnh.

2. Tuân thủ và kiểm soát rủi ro
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình để hỗ trợ tối đa cho đơn vị kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn và lợi nhuận cho ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động và quy định của Ngân hàng cũng như của bộ phận
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Giải pháp Tài khoản và thanh toán

1. Trình độ.

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tiếng Anh: Cấp độ 1 (TOEFL 0-45| IELTS 0-4.0| TOEIC 0-600 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển sản phẩm

3. Kiến thức

- Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường

- Am hiểu về kinh tế Việt Nam; các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam;
- Am hiểu về hệ thống ngân hàng và hệ thống của MSB.

- Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho KHCN;

- Am hiểu về hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan đến KHCN.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.