Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp - Phòng Kế hoạch - Ban Kế hoạch & Marketing Toàn thời gian

2022-09-01 02:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   55 views Reference: 6384
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế KPIs và OKRs cho cấp độ toàn ngân hàng, các khối kinh doanh, khối quản lý hệ thống, công ty thành viên trực thuộc.

- Hiểu biết sâu sắc về các mô hình kinh doanh và mô hình quản trị, tham mưu cho Tổng giám đốc, xây dựng các mô hình dự phóng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch các nguồn lực triển khai hàng năm hoặc đột xuất cho ngân hàng.

- Triển khai hệ thống đo lường quản trị thành tích và phân tích hiệu quả hoạt động các đơn vị định kỳ để báo cáo Tổng giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và giám sát hiệu quả hoạt động của chi nhánh.

- Lập báo cáo quản trị cho Tổng giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tố nghiệp Cử nhân chuyên ngành kinh tế/Tài chính ngân hàng

- Tối thiểu có kinh nghiệm 3 năm nghiệp vụ tài chính ngân hàng

- Ưu tiên các UV có kinh nghiệm tương đương tại các ngân hàng như TCB, VP,TP ....

Quyền lợi:

- Được đào tạo trực tiếp do nhân sự TOP 50 của MB.

- Được tham gia vào các dự án chiến lược của NH và học hỏi kinh nghiệm từ các tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới.

- Qui hoạch cán bộ nguồn nếu đạt kết quả 2 năm loại Xuất sắc.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội