Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Quản lý chi phí (40000316) Toàn thời gian

2023-02-10 18:13   Ngân hàng   Toàn Quốc   26 views Reference: 9125
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Thực hiện phân tích, đưa ra các cảnh báo, đề xuất, quy trình quản lý liên quan tới việc quản trị chi phí của toàn ngân hàng, kiểm soát các báo cáo chi phí.

Trách nhiệm chính (1)

1. Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên qui mô từng Khối cũng như bình diện toàn Ngân hàng
2. Quản lý chi phí của toàn hàng đảm bảo tuân thủ ngân sách bao gồm:
o Đảm bảo việc tuân thủ thực hiện kế hoạch ngân sách chi phí của các khối và toàn ngân hàng
o Theo dõi, quản lý chi phí, xét duyệt tờ trình, phối hợp với Kế toán Tài chính và các bên liên quan nhằm đảm bảo việc thực hiện quản lý chi phí đúng ngân sách đã giao, hợp lý và phù hợp với chiến lược của Ngân hàng. Xét duyệt tờ trình, đề xuất chi phí, trước khi trình lên cấp lãnh đạo phê duyệt.
o Họp trao đổi với các Giám đốc khối, các đầu mối quản lý chi phí của khối để đưa các biện pháp xử lý đối với các khoản chi phí vượt hoặc có nguy cơ vượt ngân sách và đề xuất lên Ban lãnh đạo áp dụng các chế tài xử lý nếu cần
o Phối hợp với các đơn vị đầu mối để đưa ra các đề xuất, giải pháp tiết kiệm chi phí
o Tham gia dự án liên quan.

Trách nhiệm chính (2)

3. Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống theo dõi, hệ thống báo cáo quản trị phân tích chi phí của ngân hàng.
4. Đầu mối xây dựng, phát triển và duy trì các quy trình quản lý chi phí, hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ quy trình của các đơn vị.
5. Điều phối và thực hiện phân tích, xây dựng các định mức chi phí chuẩn cho các khối và toàn ngân hàng
6. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí toàn ngân hàng và làm việc với các đơn vị đầu mối trong ngân hàng và các công ty trực thuộc để đưa ra những cải tiến, biện pháp quản lý chi phí thích hợp theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận.

Trách nhiệm chính (3)

7. Thực hiện báo cáo phân tích chuyên sâu nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí toàn ngân hàng, đưa ra các đề xuất để hỗ trợ cho Ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.
8. Tham gia các dự án phát triển hệ thống, công cụ có liên quan tới quản lý chi phí của ngân hàng.Hỗ trợ Giám đốc bộ phận hướng dẫn cho các CBNV của bộ phận để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc
9. Kiểm soát các báo cáo chi phí hàng tháng
10. Các công việc khác theo phân công của Giám đốc bộ phận

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Quản lý chi phí

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

NA

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các mảng, chức năng trong nội bộ Khối tài chính - kế hoạch, Giám đốc khối, các khối kinh doanh và khối hỗ trợ liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

CBNV phụ trách các mảng dịch vụ cung cấp cho Techcombank của các công ty con và công ty thành viên

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có trình độ Đại học trở lên tại các trường thuộc khối kinh tế trong và ngoài nước; Ưu tiên những ứng cử viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán, phân tích (ACCA, CPA, CFA…)
- Có ít nhât 5 năm kinh nghiệm báo cáo quản trị, hiểu biết tốt về các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức, ngân hàng đa quốc gia hoặc ở nước ngoài.
- Tiếng Anh: Theo quy định TCB từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)