Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Kế hoạch Kinh doanh và Phân tích Hiệu quả (40000932) Toàn thời gian

2022-09-05 23:28   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 6440
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Triển khai các hoạt động xây dựng kế hoạch và quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động cũng như sự kết nối với các bộ phận hỗ trợ của Khối GTS.

Trách nhiệm chính (1)

- Triển khai việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và dự báo hàng năm của GTS (bao gồm cả kế hoạch doanh thu và chi phí hoạt động).
- Triển khai đo lường KRA/KPI cho Khối GTS và các Giám đốc chức năng trong khối
- Cung cấp các thông tin kịp thời về kinh doanh, rủi ro và tài chính cho các bộ phận liên quan, làm việc với các bộ phận hỗ trợ (BF, Vận hành, QTRR thị trường, QTRR tín dụng, QTRR vận hành...) để phân tích kết quả và cải thiện hiệu quả kinh doanh của mỗi bộ phận trong GTS.
- Thực hiện các báo cáo quản trị hiệu quả hoạt động tài chính và phi tài chính
- Phân tích và quản lý năng suất lao động của CBNV Khối GTS

Trách nhiệm chính (2)

- Thực hiện các hoạt động xây dựng sự gắn kết thường xuyên và mạnh mẽ giữa GTS và các bộ phận kinh doanh khác trong TCB, đóng vai trò đầu mối liên lạc với WB, BB, RBG và IB
- Truyền thông hiệu quả các thông điệp kinh doanh và nâng cao truyền thông giữa Khối GTS và các bộ phận hỗ trợ, tạo dựng một mối quan hệ bền vững trong công việc

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.
- Kiến thức chuyên môn: am hiểu hệ thống (quy định, quy trình, tương tác giữa các bộ phận) của Techcombank, am hiểu sản phẩm nghiệp vụ thị trường ngoại hối/ tài chính, quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại
- Kinh nghiệm: có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 700 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)