Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Quản lý kế hoạch - MRBB Toàn thời gian

2023-02-14 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   48 views Reference: 9155
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Hoạt động Quản lý kế hoạch:
- Xây dựng và quả trị hiệu quả việc phân bổ định biên, doanh số, thu thuần, chi phí của Ngân hàng Bán lẻ và chiều Kênh/ Sản phẩm/ ĐVKD.
- Quản trị KPI, hiệu quả thu thuần chi phí chi Ngân hàng Bán lẻ; phối hợp với các phòng ban và Khối liên quan trong công tác quản trị dữ liệu hiệu quả bán hàng và vận hành nhằm đảm bảo mục tiêu tài chính.
- Quản trị hiệu quả các vấn đề liên quan đến chi phí RB trình qua TGĐ NHBL.
- Thực hiện các công tác cảnh báo kinh doanh, dự báo và đánh giá hiệu suất ĐVKD

2. Phối hợp và phát triển đội ngũ:
- Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong Khối để xây dựng và điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh linh hoạt theo từng thời kì và đảm bảo mục tiêu tài chính chung của Ngân hàng Bán lẻ, hướng đến các công tác quản trị hiệu quả một cách chủ động.
- Đào tạo kĩ năng phân tích dữ liệu đến các đối tượng nhân sự Hội sở nhằm nâng cao vai trò phân tích.
- Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.

1. Trình độ

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng..

- Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu: Python, Power BI, Excel và các phương pháp phân tích nhìn nhận vấn đề

2. Kinh nghiệm

Tối thiểu 3.5 năm trong lĩnh vực xây dựng báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh, quản lý tài chính tại các Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác

3. Kiến thức

- Am hiểu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Bán lẻ

- Am hiểu các văn bản liên quan đến Tài chính Ngân hàng, đặc biệt là các quy trình, quy chế, quy hoạch

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.