Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Quản trị Hiệu quả Kinh doanh (40000942) Toàn thời gian

2022-09-15 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc   64 views Reference: 6801
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí Tương tác và phối hợp với các Khối, các Vùng và các bộ phận liên quan trong việc phân tích, cung cấp số liệu, giám sát các hoạt động kinh doanh của đơn vị và giám sát định

Trách nhiệm chính (1)

1. Triển khai công tác lập, phân bổ kế hoạch kinh doanh, sale plan cho các đơn vị.
2. Đầu mối theo dõi, thực hiện tổng hợp kết quả kinh doanh hàng kỳ của đơn vị, Vùng so với kế hoạch với đầy đủ các chỉ số từ đầu vào tới đầu ra.
3. Cung cấp báo cáo số liệu cảnh báo các đơn vị chưa đạt kết quả tốt; kết quả bán của các cá nhân lực lượng bán để các đơn vị, Vùng có hành động cải thiện.
4. Chạy kết quả và phân tích năng suất bán hàng của LLB
5. Xây dựng định biên, nhân sự của Omni và phân bổ cho các đơn vị trong Khối đồng thời theo dõi, giám sát biến động nhân sự, quản lý định biên của các đơn vị.
6. Chạy kết quả mô hình các chỉ số dự án định kỳ và báo cáo tracking kết quả action plan của các teams.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan do cấp Quản lý phân công
8. Đảm bảo các hoạt động của các thành viên trong phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
9. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý Quản trị Hiệu quả Kinh doanh

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận trong Khối RBG và ngoài Khối có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đối tác tư vấn, đối tác tại Techcombank.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Trình độ đại học trở lên với các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp)
- Trình độ tiếng Anh theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kì
Kinh nghiệm chuyên môn:
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, có kinh nghiệm ở lĩnh vực tư vấn và chăm sóc Khách hàng, quản lý Trải nghiệm Khách hàng
- Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng,

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)