Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Thẩm định tín dụng NHBB và phân khúc MM/USME (40000737) Toàn thời gian

2022-09-13 17:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 6715
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Thực hiện công tác thẩm định, tham gia công tác xây dựng chính sách sản phẩm, giải pháp tín dụng cho các khách hàng tín dụng thuộc phân khúc WB/MM/USME đảm bảo công tác thẩm định được tiến hành nhanh chóng, xuyên suốt phù hợp với khẩu vị rủi ro, định hướng tín dụng, định hướng kinh doanh.

Trách nhiệm chính (1)

Thực hiện công tác thẩm định tín dụng và đề xuất các giải pháp tài chính:
'- Thưc hiện thẩm định phối hợp với các Đơn vị liên quan xác định cấu trúc tín dụng phù hợp và phương án quản lý rủi ro nhằm cân bằng lợi ích, rủi ro khi tài trợ tín dụng cho khách hàng và đảm bảo tuân thủ theo chính sách, quy định, quy trình.
- Thưc hiện thẩm định với các Đơn vị liên quan, tư vấn, đánh giá, xây dựng phương án tái cấu trúc đối với các khách hàng nợ có vấn đề khoản nợ được phân luồng giải pháp tài chính
- Đảm bảo cam kết chất lượng nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và đạt hiệu quả cao nhất

Trách nhiệm chính (2)

Phối hợp rà soát/giám sát chất lượng tín dụng, phát hiện dấu hiệu cảnh báo sớm và phối hợp đề xuất giải pháp:
- Phối hợp thực hiện các chương trình rà soát để nhận diện sớm các dấu hiệu khách hàng có vấn đề.
- Phối hợp với ĐVKD để thực hiện giám sát sau trong phạm vi được phân công nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất.
- Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình thực hiện công tác thẩm định, đề xuất/ góp ý cải tiến quy trình/sản phẩm

Trách nhiệm chính (3)

Thực hiện các công việc khác:
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu tín dụng của KH theo quy định.Tham gia/trực tiếp làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của ngân hàng về hồ sơ tín dụng của KH được giao quản lý. Thực hiện giám sát đảm bảo hoàn thành các khuyến nghị của các bộ phận kiểm tra nội bộ, đoàn thanh tra liên quan đến công việc của thẩm định tín dụng.
- Thực hiện các công việc theo phân công của Giám đốc Thẩm định/Quản lý cao cấp/Quản lý thẩm định tín dụng nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị từng thời kỳ.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc/ Quản lý cao cấp/ Quản lý Thẩm định tín dụng Ngân hàng bán buôn và phân khúc MM/USME

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước, Doanh nghiệp và cá nhân có liên quan…

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng cấp: Trình độ đại học trở lên với các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp)
- Kinh nghiệm:
+ Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng, trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến tín dụng
+ Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về lĩnh vực tín dụng, kỹ năng phân tích, thiết kế giải pháp tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp có quy mô tương đồng với phân khúc khách hàng được giao quản lý, khả năng nhận biết and quản lý rủi ro tín dụng.
- Trình độ tiếng Anh theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)