Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Thúc đẩy bán Bảo hiểm Phi nhân thọ - MFIB Toàn thời gian

2022-11-02 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   59 views Reference: 8590
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc các Khối/Ngân hàng chuyên doanh: Ngân hàng doanh nghiệp (EB), Khách hàng chiến lược (SOE),…

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ

3. Phối hợp các bộ phận chức năng trong phòng Thúc đẩy bán và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh thuộc địa bàn Khu vực được giao quản lý, với vai trò cụ thể:

- Phát hiện các nhu cầu đào tạo

- Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện

4. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên các kênh phụ trách thuộc địa bàn Khu vực được giao quản lý:

- Đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình thi đua

- Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến Bảo hiểm

- Trực tiếp cùng nhân viên bán hàng tiếp cận khách hàng (khó / lớn)

- Tổ chức các hoạt động tạo động lực: Khen thưởng, vinh danh,…

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, kinh tế, QTKD, bảo hiểm,...

- Thành thạo vi tính văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

3. Năng lực/Kỹ năng:

- Trách nhiệm và liêm chính trong công việc

- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Có tầm nhìn chiến lược, có khả năng đánh giá và quyết định

- Có khả năng xây dựng chiến lược truyền thông, nghiên cứu và phát triển thị trường

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.