Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Triển khai Front-end - DF - DXNB Toàn thời gian

2023-02-09 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   24 views Reference: 9119
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò
• Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn thí điểm), xúc tiến kiểm thử và liên tục cải thiện giải pháp
• Chuẩn bị cẩm nang front-line có liên quan, hỗ trợ điều chỉnh văn bản, phiếu, quy trình, chính sách và tổ chức đào tạo cho nhân viên chi nhánh, front-line
• Hỗ trợ các hoạt động quản lý thay đổi để đảm bảo và hỗ trợ nhân viên front-line thích nghi với những thay đổi mới
• Giám sát, xác định và chia sẻ phản hồi của nhân viên front-line/khách hàng
• Phối hợp với nhóm thiết kế để xác định nguyên nhân gốc rễ, sắp xếp thứ tự ưu tiên thay đổi và cải thiện giải pháp nhằm tăng cường mức độ hiệu quả

2. Trách nhiệm
• Chịu trách nhiệm kiểm tra và triển khai thí điểm, triển khai nhân rộng giải pháp hành trình khách hàng
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân viên front-line thích nghi với các giải pháp, thay đổi mới
• Chịu trách nhiệm xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên phản hồi của nhân viên front line/khách hàng để cải tiến liên tục

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Có kinh nghiệm quản lý nhân viên front-line, hiểu biết tường tận về quá trình thí điểm và triển khai các sáng kiến tại ngân hàng
• Có hiểu biết về chính sách ngân hàng cũng như cách thức điều chỉnh chính sách
• Có mối quan hệ chặt chẽ với các bên front-line liên quan (Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh, lực lượng bán hàng, v.v.)
Có những kiến thức và kỹ năng sau là một lợi thế:
• Lấy khách hàng làm trọng tâm
• Tư duy cởi mở, linh hoạt và bền bỉ với tinh thần cải tiến liên tục

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.