Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Toàn thời gian

2022-11-01 09:11   Ngân hàng   Toàn Quốc   58 views Reference: 8552
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý hoạt động tín dụng

 • Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh tín dụng tại các đơn vị được phân công
 • Quản lý hoạt động cấp tín dụng tại các đơn vị/vùng/khu vực/nhóm KH được phân công bao gồm: số liệu, tình hình, thực trạng về nhân sự, hoạt động kinh doanh, công tác vận hành, chất lượng tín dụng
 • Truyền thông định hướng, mục tiêu của HO, đồng thời ghi nhận phản hồi, ý kiến, đề xuất từ đơn vị/vùng/nhóm KH
 • Hỗ trợ đơn vị/vùng /khu vực trong hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp lãnh đạo, cung cấp thông tin đến các Khối / phòng ban liên quan khi có yêu cầu

2. Thúc đẩy hoạt động bán hàng

 • Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Mảng, Phòng trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, định hướng trong hoạt động kinh doanh tín dụng
 • Đề xuất các giải pháp kinh doanh, xây dựng kế hoạch thúc đẩy bán
 • Phối hợp/xây dựng, triển khai các hoạt động, sự kiện, chương trình thúc đẩy bán
 • Phối hợp đánh giá chất lượng nhân sự, hỗ trợ phát triển các chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với nhu cầu, đặc điểm nhân sự
 • Phối hợp, xây dựng, phát triển các công cụ, chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh tín dụng KHCN
 • Các hoạt động khác nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tín dụng

3. Phát triển chính sách tín dụng

 • Tham mưu, góp ý, đề xuất các cơ chế, chính sách, hoạt động của Phòng ban HO liên quan đến hoạt động kinh doanh tín dụng
 • Đề xuất, xây dựng, triển khai các chương trình thi đua, chính sách bán hàng, chính sách hỗ trợ kinh doanh,… các chính sách, chương trình khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tín dụng
 • Cho ý kiến, góp ý, đề xuất các tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng KHCN

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định SCB và phân công của cấp lãnh đạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành có liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh tín dụng

Kiến thức/năng lực chuyên môn:

 • Có kiến thức tổng quát về tài chính, có kiến thức pháp luật
 • Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Văn hóa giao tiếp công sở
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)