Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Toàn thời gian

2022-08-23 23:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 6166
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy định, quy trình Giám sát tín dụng, cập nhật điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động trong từng thời kỳ.
 2. Tham gia xây dựng kế hoạch giám sát tín dụng tổng thể hàng năm và chi tiết theo quý/tháng, đồng thời tổ chức và thực hiện công tác giám sát tín dụng trên toàn hệ thống: bao gồm giám sát tín dụng từ xa và giám sát tín dụng trực tiếp theo định kỳ hoặc theo chuyên đề. Lập báo cáo chi tiết về kết quả giám sát tín dụng trực tiếp: tính tuân thủ, chất lượng nợ, các dấu hiệu rủi ro…
 3. Nhận diện các khoản nợ có dấu hiệu suy giảm chất lượng, có nguy cơ rủi ro cao, dựa trên kết quả giám sát tín dụng trực tiếp và giám sát từ xa, chủ động đề xuất các biện pháp ứng xử đối với các khoản nợ có dấu hiệu rủi ro.
 4. Nhận diện các lỗ hổng /hoặc các thực tế nguy cơ rủi ro cao của sản phẩm, quy trình cấp tín dụng khi áp dụng vào thực tế khoản vay; đề xuất điều chỉnh tức thời một/một số chính sách, điều kiện sản phẩm, điều kiện thẩm định, phê duyệt khoản vay v.v… để ngăn chặn kịp thời các rủi ro tín dụng.
 5. Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống cảnh cáo sớm rủi ro tín dụng (EWS), vận hành sau khi hoàn thành hệ thống.
 6. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định liên quan đến phân quyền phê duyệt tín dụng. Tham mưu đề xuất phân quyền/ điều chỉnh phân quyền phê duyệt tín dụng đối với các cấp phê duyệt tín dụng trên toàn hệ thống.
 7. Tham gia công tác đánh giá, đề xuất việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo yêu cầu/đề xuất của các đơn vị liên quan.
 8. Quản lý tập trung việc cấp phát, hủy tài khoản người dùng tra soát thông tin tín dụng tại CIC.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Giám sát Tín dụng, Giám đốc Quản trị Rủi ro Tín dụng, Giám đốc Khối QTRR, TGĐ hoặc/ và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học/trên đại học tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, loại Khá trở lên.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về giám sát tín dụng/thẩm định tín dụng tại các tổ chức tín dụng.
 • Ưu tiên các vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng khác.
 • Am hiểu các nghiệp vụ về tài chính/ngân hàng.
 • Am hiểu về tình hình kinh tế, xã hội; am hiểu về các sản phẩm tín dụng, quy định, quy trình của ngân hàng và các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office; Tiếng Anh giao tiếp.
 • Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL /hoặc có kiến thức về Basel II là một lợi thế.
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và điều phối công việc, kỹ năng làm việc nhóm.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank