Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - MTCB Toàn thời gian

2022-09-07 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 6544
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc:

1. Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ

 • Kiểm soát hồ sơ chứng từ chi tiêu và duyệt trên phân hệ ERP

 • Thực hiện ký duyệt thanh toán các khoản chi theo phân công

 • Tham gia triển khai công tác kiểm kê tài sản, công cụ

 • Kiểm soát sao kê phải thu, phải trả, đôn đốc các khoản tạm ứng

 • Kiểm soát hồ sơ và phê duyệt hạch toán thủ công trên BDS011

 • Hạch toán chuyển lãi vốn hệ thống, dự phòng, phân loại nợ toàn hàng

 • Thực hiện đóng mở kỳ kế toán trên các phân hệ AP, FA

 • Kiểm soát, xử lý lỗi phát sinh tại các phân hệ AP, FA, GL

2. Kiểm soát nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn: Kiểm soát hồ sơ và phê duyệt trên phân hệ ERP: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Kiểm soát công tác kế toán thuế

 • Kiểm soát việc lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân toàn hàng

 • Kiểm soát việc nộp tờ khai các loại thuế

 • Kiểm soát việc đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế

 • Kiểm soát việc lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ

 • Kiểm soát việc làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập

 • Kiểm soát việc lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn

 • Giải đáp các vướng mắc liên quan tới các loại thuế

 • Chạy kết chuyển thuế toàn hàng

4. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính

 • Tham gia công tác quyết toán năm

 • Kiểm soát số liệu tổng hợp các phân hệ theo phân công

5. Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng, kế toán chi tiêu

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng, thuế

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB

 • Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật

 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

 • Khả năng tư duy logic

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng lực chuyên môn

 • Khả năng phân tích và định lượng

 • Khả năng giải quyết vấn đề

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.