Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Huy động KHDN - Khối Doanh nghiệp Toàn thời gian

2023-02-06 21:14   Ngân hàng   Toàn Quốc   26 views Reference: 9080
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Thực hiện khảo sát lãi suất, phí dịch vụ liên quan đến mảng huy động theo định kỳ và đề xuất điều chỉnh chính sách giá (lãi suất, phí) nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và xu hướng thị trường và hiệu quả cho SCB.
  • Xây dựng sản phẩm mới/điều chỉnh sản phẩm huy động KHDN thông qua thu thập thông tin nội bộ/thị trường và nhu cầu khách hàng.
  • Xây dựng hệ thống báo cáo, đo lường, giám sát hiệu quả sản phẩm.
  • Xây dựng tài liệu bán hàng và chương trình đào tạo, marketing/truyền thông thúc đẩy bán sản phẩm mới/điều chỉnh.
  • Quản lý hiệu quả vòng đời sản phẩm về huy động, đánh giá hiệu quả sản phẩm.
  • Phối hợp thực hiện quảng bá các sản phẩm về huy động, chương trình ưu đãi về sản phẩm huy động dành cho KHDN trên các phương tiện truyền thông.
    Xây dựng, ban hành và quản lý biểu lãi suất huy động, biểu phí dịch vụ tài khoản dành cho KHDN.
  • Tổ chức soạn thảo/cập nhật tài liệu đào tạo elearning liên quan đến mảng phụ trách.
  • Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của nhóm nghiệp vụ quản lý và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Giám đốc Mảng định kỳ hằng tháng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại,...

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển sản phẩm KHDN huy động

Kỹ năng: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh) và sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)