Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - IT BU - DXNB Toàn thời gian

2022-08-25 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6217
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Triển khai các mô hình, hệ thống, phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan đến Quản lý Chất lượng Hệ thống trên toàn ngân hàng theo sự phân công của Giám đốc Quản lý Chất lượng Hệ thống.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong công tác triển khai & áp dụng SLA, theo dõi, đo lường và phân tích kết quả SLA của đơn vị
 • Triển khai chương trình đánh giá định kỳ kết quả SLA của các đơn vị, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo SLA.
 • Tham gia triển khai Khảo sát sự hài lòng của nhân viên về Chất lượng dịch vụ của các đơn vị nội bộ
 • Thực hiện đo lường năng suất, các chỉ tiêu chất lượng tại các đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Chất lượng Hệ thống
 • Là đầu mối ghi nhận các ý kiến, phàn nàn về sự không phù hợp trong việc tuân thủ các quy định quy trình nội bộ, từ đó tổng hợp, phân loại và phân phối về các đơn vị chủ quản, yêu cầu có kế hoạch khắc phục các bất cập; theo dõi và lập báo cáo hàng tháng việc xử lý.
 • Tham gia truyền thông, đào tạo cho CBNV về nội dung liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng, các lý thuyết chung về hoạt động chất lượng tại MSB.
 • Tham gia duy trì và làn tỏa văn hóa liên tục cải tiến chất lượng & năng suất tại MSB.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • TOEIC: 300 - 450
 • Tin học văn phòng: trình độ C hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm triển khai hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng nói chung, HOẶC tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tham gia vận hành Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
 • Nắm vững quy trình cơ bản nhưng không hạn chế, gồm: Xử lý khiếu nại khách hàng; Quản lý các góp ý/ sáng kiến cải tiến, Khảo sát sự hài lòng.

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/thái độ: Tinh thần trách nhiệm;
- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông;
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi;
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện;
 • Khả năng tư duy logic

5. Các yêu cầu khác:

 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt
 • Thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.