Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Chính sách và sản phẩm tín dụng KHCN (Dự án RLOS) Toàn thời gian

2022-10-18 00:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 8111
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng và quản lý các sản phẩm tín dụng dành cho KHCN để triển khai trên hệ thống RLOS;
 • Xây dựng và quản lý chính sách tín dụng KHCN phục vụ việc triển khai Luồng quy trình và sản phẩm KHCN trên hệ thống RLOS;
 • Đào tạo và quảng bá sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng, ngoại thương, đầu tư, thương mại các trường KTQD, Học Viện Ngân hàng, Ngoại Thương, Học Viện Tài chính, Đại học Quốc Gia, Thương Mại và các trường nước ngoài.
 • Nắm vững luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và các kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.
 • Hiểu biết về môi trường, tình hình kinh tế và hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt nam.
 • Kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngân hàng bán lẻ.
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm tín dụng bán lẻ.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại mảng sản phẩm/chính sách tín dụng KHCN hoặc 03 năm tại các vị trí khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai dự án RLOS
 • Kỹ năng cần có: phân tích, tổng hợp, thuyết trình, soạn thảo văn bản.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB