Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên Viên Chính Sách Vận Hành Tín Dụng Và Tài Sản Đảm Bảo Toàn thời gian

2022-09-23 02:42   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 7061
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đóng góp ý kiến xây dựng các VBLQ liên quan đến tổ chức, triển khai và giám sát hoạt động các Bộ phận, nhân sự thuộc Mảng Chính sách VHTD.

- Hỗ trợ xây dựng, cập nhật liên tục cải tiến Cẩm nang cung cấp dịch vụ nội bộ và SLA cho các dịch vụ liên quan đến vận hành tín dụng do Khối Hỗ trợ Kinh doanh cung cấp; triển khai đào tạo/hướng dẫn/truyền thông cho CBNV toàn hàng về cách sử dụng Cẩm nang.

- Hỗ trợ xây dựng, cập nhật các VBLQ trong hoạt động VHTD (ngoại trừ các văn bản mang tính định hướng của HĐQT, khẩu vị rủi ro, chính sách tín dụng, cơ cấu nợ, Quy chế/Quy định tổ chức hoạt động liên quan kinh doanh và đầu tư, miễn giảm lãi, mua bán nợ, phân loại trích lập dự phòng, ...) phù hợp với quy định của NHNN và pháp luật; Nghiên cứu, cải tiến và cập nhật thường xuyên các quy trình nghiệp vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

- Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo, nội dung truyền thông về chính sách, quy trình vận hành đến Vùng/Khu vực/Kênh kinh doanh trực tiếp/ĐVKD/Hub.

- Thực hiện tổng hợp góp ý, phản hồi của các đơn vị về các VBLQ do Mảng đang dự thảo hoặc đã ban hành để khắc phục, cải tiến/điều chỉnh nhanh chóng và kịp thời.

- Lập các báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý trực tiếp theo yêu cầu

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)