Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên chính Tích hợp dữ liệu (DATA) - IT BU - DXKB Toàn thời gian

2023-02-01 00:35   Ngân hàng   Toàn Quốc   69 views Reference: 9048
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới, tham mưu cho Giám đốc Phòng Tích hợp dữ liệu về các giải pháp công nghệ dữ liệu, kho dữ liệu lớn tiên tiến:

 • Tham gia nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới Tích hợp khai thác và phát triển dữ liệu lớn.
 • Rà soát thiết kế hệ thống dữ liệu hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.
 • Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng.
 • Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp, thiết kế dữ liệu lớn cho các hệ thống, ứng dụng được phát triển và triển khai tại Ngân hàng.

2. Xây dựng, kiểm soát, triển khai và nâng cấp hệ thống tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn:

 • Triển khai các dự án/ phát triển liên quan đến tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn.; Tổ chức, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn và tổng hợp thông tin nhằm mục đích cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp, đảm bảo tuân thủ quy trình quản trị rủi ro tại Ngân hàng và các quy định của NHNN về tổ chức tín dụng.
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án công nghệ tại MSB.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố dữ liệu lớn.
 • Xây dựng, triển khai và quản lý hiệu quả sử dụng nguồn lực, chi phí trong nội bộ đơn vị.
 • Tham gia trực tiếp với các nhà thầu bên ngoài triển khai các dự án tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn.
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Dữ liệu lớn/Trung tâm Phát triển Agile/ Trung tâm phát triển/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của Ngân hàng để triển khai các dự án về dữ liệu lớn.
 • Xác định các vấn đề/ rủi ro trong quá trình phát triển và đề xuất các phương án để phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đó.
 • Xác định và quản lý một cách hiệu quả các rủi ro về dữ liệu lớn liên quan đến các dự án công nghệ và hệ thống công nghệ theo quy trình đã được phê duyệt
 • Giảm sự cố/lỗi phát sinh khi triển khai luồng Tích hợp dữ liệu và xử lý dứt điểm rủi ro về khai thác & phát triển kho Dữ liệu lớn

3. Quản lý dự án/ phát triển Tích hợp dữ liệu lớn và đào tạo nhân viên.

 • Quản lý các dự án khai thác & phát triển dữ liệu lớn thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng và các dự án khác do Lãnh đạo giao.
 • Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên trong phòng để đáp ứng các yêu cầu công việc được giao.

4. Các công việc khác được giao

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông …). Có bằng thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và phát triển dữ liệu trong Ngân hàng
 • Có ít nhất kinh nghiệm làm việc với Cơ sở dữ liệu lớn, thành thạo ngôn ngữ lập trình Cơ sở Dữ liệu cấu trúc hoặc phi cấu trúc
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống kho Dữ liệu lớn

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên môn sâu rộng về nghiệp vụ cũng như hệ thống của Ngân hàng là lợi thế
 • Kiến thức chuyên môn sâu rộng dữ liệu nghiệp vụ Ngân hàng, đặc biệt là dữ liệu các hệ thống trọng yếu như Core Banking.... là lợi thế
 • Kiến thức về thiết kế dữ liệu hệ thống, mô hình, Công nghệ dữ liệu, kho dữ liệu lớn.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.