Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên chính Xây dựng và thiết kế sản phẩm Toàn thời gian

2022-09-16 20:36   Ngân hàng   Toàn Quốc   4 views Reference: 6828
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và soạn thảo các văn bản quy định, thể lệ sản phẩm, quy trình bán sản phẩm phù hợp với đặc điểm từng kênh bán hàng và định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh của PTF trong từng thời kỳ

Phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định chính sách, quy định, quy trình sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu

Khảo sát và đánh giá nhu cầu của thị trường cho vay tiêu dùng theo đặc điểm từng phân khúc khách hàng, vùng miền khác nhau

Khảo sát và đánh giá ưu/nhược điểm của sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh; đưa ra nhận định và giải pháp cải tiến sản phẩm trên cơ sở kết quả phân tích thị trường

Soạn thảo các tài liệu triển khai sản phẩm: Q&A, mẫu biểu, hướng dẫn ….

Hỗ trợ đơn vị kinh doanh và các đơn vị nghiệp vụ giải đáp, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quy định, quy trình, chính sách sản phẩm

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh

Đã làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên môn tài chính, ngân hàng từ 3 năm trở lên

Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc trực tiếp đến chuyên môn phát triển sản phẩm trong ngành tài chính, ngân hàng từ 02 năm trở lên

Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.

Hiểu và có khả năng vận dụng các khái niệm, quy luật, quy trình cơ bản của lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong việc thiết kế sản phẩm và xây dựng quy trình vận hành sản phẩm

Kỹ năng sử dụng word, excel, power point thành thạo.

Khả năng xử lý dữ liệu để phân tích, tổng hợp, thiết kế báo cáo; tài liệu sản phẩm.

Có khả năng soạn thảo văn bản (quy trình, quy định, chính sách sản phẩm…)

Khả năng tư duy logic, tiếp thị, điều tra dự báo thị trường

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank