Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - MRBB Toàn thời gian

2023-01-30 17:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   20 views Reference: 9007
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân Cấp 1 Lạng Sơn

To be filled by OR
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.