Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý Kinh doanh Bảo hiểm Toàn thời gian

2022-10-04 23:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   48 views Reference: 7820
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật.

 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp hoạt động của Mảng PTKD Bảo hiểm phụ trách.
 • Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng PTKD Bảo hiểm nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tại các ĐVKD được thông suốt và hoàn thành mục tiêu được giao
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các hệ thống/chương trình/phần mềm/báo cáo để tạo sự dễ dàng linh hoạt trong quá trình thực hiện công việc.

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

2.1. Triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh tại ĐVKD/Vùng phụ trách theo kế hoạch hoạt động chung

 • Tham gia triển khai thực hiện các chương trình thi đua cho đội ngũ bán nhằm thúc đẩy Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm;
 • Tổ chức truyền thông thường xuyên về tình hình thực hiện mục tiêu, định hướng kinh doanh, tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể xuất sắc,... đảm bảo các ĐVKD triển khai các hoạt động kinh doanh Sản phẩm Bảo hiểm theo đúng định hướng của Phòng và Khối
 • Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động bán hàng tại ĐVKD/Vùng (Ngày hội bảo hiểm, Hội thảo các sản phẩm bảo hiểm; Ngày hội bán hàng;…) theo mục tiêu và định hướng chung của Phòng đảm bảo phù hợp với đặc thù từng ĐVKD/Vùng
 • Đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động tạo động lực cho đội ngũ bán hàng: Vinh danh; Tuyên dương;…
 • Đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ về chuyên môn đối với các yêu cầu của ĐVKD liên quan đến sản phẩm bảo hiểm và triển khai các hoạt động/chương trình bán hàng theo đúng SLA đã cam kết.
 • Tham gia theo dõi và đánh giá năng lực của đội ngũ bán của Đối tác ngồi tại ĐVKD

2.2. Phối hợp tham gia, xúc tiến các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho đội ngũ bán và ĐVKD/Vùng,...

 • Tổ chức truyền thông thường xuyên về tình hình thực hiện mục tiêu, định hướng kinh doanh, tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể xuất sắc,... đảm bảo các ĐVKD triển khai các hoạt động kinh doanh Sản phẩm Bảo hiểm theo đúng định hướng của Phòng và Khối
 • Tham gia xây dựng các công cụ, quy trình quản lý bán trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng đối với Sản phẩm Bảo hiểm
 • Phối hợp xây dựng bộ KPIs và năng suất chuẩn cho đội ngũ bán tại ĐVKD đối với Sản phẩm Bảo hiểm; Theo dõi tình hình thực hiện KPIs và đề xuất các giải pháp nhằm đạt vượt mục tiêu kinh doanh trong từng thời kỳ
 • Tham gia thực hiện đánh giá và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh Sản phẩm bảo hiểm tại các ĐVKD nhằm khai thác hiệu quả phân khúc Khách hàng hiện hữu và phát triển Khách hàng mới
 • Tăng sự nhận biết về các sản phẩm Bảo hiểm của nhóm Khách hàng mục tiêu đối với đội ngũ bán hàng

2.3. Lập các báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý trực tiếp theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn - Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính,…

Kỹ năng Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

Trình độ Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm/Ngân hàng, chăm sóc khách hàng/xử lý khiếu nại

Kiến thức/năng lực chuyên môn: Hiểu biết về lĩnh vực Ngân hàng và Bảo hiểm. Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Bancassurance.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp, đám phán và thuyết phục
 • Khả năng phát triển con người và xây dựng các mối quan hệ
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)