Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên/CVCC Chính sách Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro Toàn thời gian

2022-10-05 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 7837
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng các chính sách, quy định quản trị rủi ro thị trường/thanh khoản/lãi suất TSNH

2. Xây dựng các hạn mức/giới hạn an toàn, thẩm quyền phê duyệt các cấp thuộc phạm vi rủi ro được phân công

3. Xây dựng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro, các kịch bản phân tích rủi ro, stresstesting

4. Kiểm soát hoạt động đánh giá các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi được phân công đối với các sản phẩm, quy trình kinh doanh mới

5. Trực tiếp kèm cặp, phát triển đội ngũ

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng và Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng, công ty tư vấn có uy tín trên thị trường

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội