Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên/CVCC Giám sát Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro Toàn thời gian

2022-10-05 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 7838
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức giám sát và kiểm soát các báo cáo giám sát rủi ro và đề xuất phương án phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro phát sinh

2. Đề xuất cấu trúc giám sát trên hệ thống phần mềm giám sát rủi ro, rà soát kết quả đo lường và phân tích rủi ro.

3. Rà soát, tổng hợp các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng các loại rủi ro thuộc phạm vi quản lý, đề xuất kế hoạch, phương án xử lý nhằm phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro và giám sát tình hình thực hiện của MB.

4. Đề xuất các yêu cầu điều chỉnh/xây dựng chính sách phù hợp kết quả thực tiễn giám sát

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng, công ty tư vấn có uy tín trên thị trường

- Chứng chỉ FRM level 1

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội