Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên/CVCC Phân tích quản trị (BA) - Khối dữ liệu Toàn thời gian

2022-10-05 23:42   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 7843
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công việc phân tích trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

1. Thu thập dữ liệu phục vụ cho việc phân tích chuyên sâu cho Hội đồng Quản trị/Ban Điều hành và các Đơn vị kinh doanh về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng

2. Thực hiện các hoạt động xây dựng và cung cấp báo cáo, phân tích tình hình hoạt động vận hành, quản trị của ngân hàng theo định kỳ và đột xuất

3. Thực hiện các hoạt động xây dựng và cung cấp báo cáo tự động trên hệ thống để các đơn vị chủ động khai thác sử dụng

4. Thực hiện các hoạt động xây dựng các báo cáo tự động đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu của các đơn vị được ủy quyền

5. Thực hiện các hoạt động phối hợp xây dựng và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu các Dự án của Ngân hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

- Ưu tiên có chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm sử dụng thành thạo công cụ truy xuất, biến đổi dữ liệu: SQL, Tableau, Power BI, Oracle

- TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội