Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên đảm bảo chất lượng - Phòng Phân tích và Đảm bảo chất lượng - Khối Dữ liệu Toàn thời gian

2022-10-13 02:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 8018
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Hoàn thiện, điều chỉnh quy trình phát triển sản phẩm phần mềm phù hợp với yêu cầu của dự án.

Hoàn thiện những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho các đơn vị

Kiểm tra, audit việc thực thi quy trình của các bộ phận trong đội dự án.

Đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở đội dự án tuân thủ theo quy trình, kế hoạch làm việc.

Báo cáo tiến độ cho cấp trên và khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc tương đương

ISTQB Foundation, Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội