Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Giám sát An ninh hệ thống CNTT Cấp 3 Toàn thời gian

2022-09-23 23:39   Ngân hàng   Toàn Quốc   4 views Reference: 7081
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý nhân sự, áp dụng các tiêu chuẩn về giám sát an ninh hệ thống CNTT tại SHB.
2. Chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát an ninh thông tin các chuyên môn sau:
- Quản trị và phân tích log tập trung.
- Điều tra an ninh CNTT.
- Phân tích mã độc.
3. Chỉ đạo thực hiện công việc phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố ANTT.
4. Phê duyệt phương án giám sát an ninh hệ thống CNTT và phương án xử lý sự kiện, sự cố ANTT do chuyên viên cấp dưới đề xuất.
5. Chỉ đạo công tác nghiên cứu, đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống CNTT, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giám sát an ninh hệ
thống CNTT, giảm thiểu rủi ro an ninh thông tin.
6. Xây dựng mục tiêu hàng năm đối với công tác giám sát an ninh hệ thống CNTT và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu đó dựa trên mục tiêu chung về phát triển CNTT
của Khối CNTT.
7. Chỉ đạo các công tác biên soạn Quy định, Quy trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu đào tạo.
8. Chỉ đạo, tổ chức công tác đào tạo nội bộ.
9. Đề xuất tuyển dụng, đánh giá nhân sự trong mảng công giám sát an ninh hệ thống CNTT.
10. Chỉ đạo công tác báo cáo giám sát an ninh hệ thống CNTT.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành về An toàn thông tin, Bảo mật CNTT, Mật mã, CNTT, Điện tử viễn thống, Toán Tin;
 • Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực CNTT, trong đó tối thiểu 04 năm kinh nghiệm về phân tích mã độc, truy vết tấn công mạng và dịch ngược ứng dụng;
 • Có kiến thức chuyên môn về: Hệ thống quản trị và phân tích log tập trung (SIEM); Phân tích mã độc; Điều tra an ninh thông tin; Các kỹ thuật tấn công mạng (hacking); Kiến thức và tổng quan hệ thống CNTT, chức năng các phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng;
 • Sử dụng tốt các nhóm phần mềm sau:

- Nhóm phần mềm điều tra an ninh thông tin, bao gồm: Phần mềm quản trị và phân tích log tập trung, điều tra an ninh mạng, điều tra an ninh tại thiết bị đầu cuối, phần mềm dịch ngược mã nguồn;

- Nhóm phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Visio, Project);

 • Tiếng Anh chuyên ngành tốt;
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB