Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên giám sát pháp lý, Phòng giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền, Khối Pháp chế và Tuân thủ Toàn thời gian

2022-08-23 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 6171
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

  • Tham gia ý kiến kiểm soát pháp lý đối với các văn bản quy định nội bộ của Ngân hàng đảm bảo phù hợp về mặt pháp lý theo các quy định của NHNN và các quy định nội bộ có hiệu lực cao hơn;
  • Tham gia quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu các quy định nội bộ của Ngân hàng;
  • Tham gia cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và truyền thông đến toàn Ngân hàng, từ đó có ý kiến đề xuất phương án giải quyết đối với hoạt động của Ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật.

Tham gia giám sát tính phù hợp đối với văn bản phân quyền, ủy quyền được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng; soạn thảo, kiểm soát các văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng và có ý kiến đối với các văn bản ủy quyền phát sinh trong Ngân hàng.

  • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Trung tâm/Lãnh đạo Khối giao.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, đối ngoại, tài chính – ngân hàng, quản trị doanh nghiệp.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu luật và các quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến NH, hiểu và nắm vững các Quy chế, Quy trình, Hướng dẫn liên quan đến mọi mặt hoạt động của ngân hàng.

Nắm rõ các mục tiêu chiến lược của ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn: ưu tiên có tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, tài chính ngân hàng, giám sát tuân thủ tại Ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng. Kỹ năng ngoại giao, làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) và ngoại ngữ khác ở mức độ đọc và hiểu. Có kỹ năng tổng hợp tốt.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).