Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Toàn thời gian

2022-10-24 23:57   Ngân hàng   Toàn Quốc   27 views Reference: 8365
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

- Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận;

- Lưu trữ, bảo quản tài liệu, lưu chuyển tài liệu, bảo mật thông tin;

- Các công việc khác liên quan khác do lãnh đạo và trưởng phòng giao;

- Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết về nghiệp vụ đảm nhiệm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối kinh tế;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng;

- Không ngại đi lại;

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;

- Kỹ năng trình bày văn bản viết: Tốt;

- Trung thực, cẩn trọng;

- Khả năng xử lý song song nhiều vấn đề.

Địa chỉ email nhận hồ sơ: tuyendung.amc@seabankamc.com.vn

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank