Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Kế hoạch Toàn thời gian

2022-07-24 18:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   39 views Reference: 2947
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 03/08/2022

Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 cán bộ

Mô tả công việc

1. Thực hiện xây dựng, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm:
a) Tổng hợp thông tin, đánh giá các nguồn nội lực VCB.
b) Thực hiện quy trình xây dựng và triển khai Kế hoạch, tổng hợp Kế hoạch và trình Ban điều hành thông qua.
c) Thực hiện việc giao chỉ tiêu Kế hoạch cho khối/đơn vị thành viên.
d) Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.
2. Quản lý và vận hành Hệ thống KPIs gắn với việc triển khai Chiến lược, Kế hoạch hàng năm.
3. Thực hiện báo cáo (BC) tổng hợp, BC kết quả hoạt động kinh doanh và BC thông tin gửi cơ quan quản lý Nhà nước:
a) Thực hiện báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
b) Thực hiện quản trị và vận hành Hệ thống báo cáo ngân hàng nhà nước.
c) Thực hiện triển khai các báo cáo khác gửi các cơ quan quản lý theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
4. Thực hiện quản lý, vận hành hệ thống báo cáo quản lý và thông tin quản trị MIS:
a) Cung cấp các báo cáo quản trị và phân tích, tính toán các chỉ số phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh, so sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch ngân sách, báo cáo Ban lãnh đạo theo định kỳ.
b) Cung cấp báo cáo số liệu phục vụ các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề, công tác chi nhánh của Ban lãnh đạo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
c) Theo dõi kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh và các đơn vị thành viên.
d) Rà soát định kỳ để tổng hợp, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ các mẫu biểu báo cáo thông tin phục vụ quản trị điều hành cho Ban lãnh đạo.
e) Đầu mối, phối hợp với cán bộ các phòng/ban/Trung tâm để xác định, chỉnh sửa, bổ sung chỉ tiêu báo cáo, công thức tính toán, nguồn và thời điểm chốt số liệu cho các mẫu biểu báo cáo.
5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp các trường Đại học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (gồm cả các chương trình liên kết của Đại học này với các đại học nước ngoài); Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương (gồm cả các chương trình liên kết của Đại học này với các đại học nước ngoài); Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh 1; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính (gồm cả các chương trình liên kết của Đại học này với các đại học nước ngoài); Các trường Đại học nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ loại Khá trở lên hệ đào tạo chính quy tập trung tại Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, thống kê, tin học kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
3. Kiến thức:
- Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, phân tích tài chính.
- Am hiểu về hệ thống MIS, MPA.
- Am hiểu về kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.
- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng dễ hiểu.
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.
2. Khả năng:
- Tư duy logic.
- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và chất lượng tốt.
- Khả năng đọc hiểu, phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính doanh nghiệp, ngân hàng.
- Hoàn thành công việc dưới áp lực của tiến độ và chất lượng công việc.
3. Phẩm chất cá nhân:
- Kiên trì, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có tinh thần làm việc theo nhóm.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

Các tiêu chí ưu tiên

- Ưu tiên đã tham gia và đỗ tại các kỳ thi CFA level 1, 2, 3 hoặc có bằng MBA/MSc in Finance/ Master of Economics tại các trường đại học uy tín nước ngoài.
- Ưu tiên có kỹ năng sử dụng Microsoft excel nâng cao, các mô hình kinh tế lượng (econometrics), tài chính định lượng (quant finance)…
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực xây dựng, đánh giá kế hoạch kinh doanh/ kế hoạch tài chính và/hoặc phân tích tài chính.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên triển khai các dự án triển khai hệ thống công nghệ thông tin tại VCB hoặc các ngân hàng khác.
- Biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình SQL, R, Java, Python…

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự áncũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử