Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng cá nhân- Phòng Kiểm soát tín dụng Khách hàng cá nhân, Toàn thời gian

2022-08-13 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   27 views Reference: 5786
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Xử lý các nghiệp vụ KSTD trong phân quyền, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ KSTD thuộc phân quyển BP KSTD đơn vị cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ:

•Soạn thảo hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, mở L/C, phát hành bảo lãnh, và các hình thức cấp tín dụng khác; Kiểm soát việc nhập, xuất kho, giải chấp tài sản bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng của các cấp có thẩm quyền;

•Kiểm soát hồ sơ kết quả kiểm tra sau vay theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy trình, quy định từng thời kỳ.

•Kiểm soát các giao dịch KSTD phát sinh khác

•Thực hiện hạch toán trên phần mềm theo đúng loại hình sản phẩm và các quy định, quy trình tín dụng;

•Theo dõi, đôn đốc ĐVKD bổ sung đầy đủ hồ sơ, chứng từ nợ trong lĩnh vực KSTD

•Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất của Trung tâm KSTD theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;

•Phối hợp với Phòng Hỗ trợ hệ thống thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;

•Kiểm soát báo cáo về việc kiểm tra sau vay của ĐVKD tới các cấp có thẩm quyền.

•Tham gia đề xuất, góp ý các sáng kiến, quy trình, quy định trong lĩnh vực KSTD;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của KSV/Lãnh đạo Phòng/Lãnh đạo Trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về vận hành các dịch vụ tài chính, về nghiệp vụ Kiểm soát tín dụng, các sản phẩm cung cấp và quá trình cung cấp sản phẩm đó.

Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, Kiểm soát tín dụng thuộc Ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Chịu được áp lực công việc.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).