Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester) - Khối CNTT Toàn thời gian

2022-08-30 17:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   35 views Reference: 6332
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng dụng cụ cho automation test và viết script cho application test;
 • Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test;
 • Quản lý phiên bản (source control) cho automation test script;
 • Tham gia các cuộc họp về yêu cầu dự án để hiểu mục đích của dự án. Đóng góp thông tin về tính khả thi của dự án trên phương diện testing. Ước lượng thời gian testing cho dự án;
 • Đưa ra phương án testing, phát triển các chiến lược automation test và các framework cho automation test…;
 • Thiết kế test case và viết automation scripts;
 • Làm việc với các thành viên khác trong nhóm để hiểu về mục tiêu của dự án, thu thập các yêu cầu liên quan đến automation, thiết kế automated test và giải quyết các vấn đề liên quan đến testing;
 • Manual test khi cần thiết;
 • Thường xuyên cập nhật công nghệ mới;
 • Kết hợp với các thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và các bộ phận khác để cùng đạt được mục tiêu chung (OKR) của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng...
 • Hiểu biết về nhiều automation test framework và phương hướng automated testing;
 • Có trên 2 năm kinh nghiệm trong automation testing mobile hoặc web;
 • Thông thạo trong việc viết automation test script bằng các ngôn ngữ object-oriented programming;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Automated API Testing, Performance Testing và Security Testing;
 • Ưu tiên ứng viên có sự quan tâm tới các sản phẩm tài chính công nghệ

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội