Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên kiểm toán cao cấp - Phòng Chức năng và Tổng hợp - Hà Nội - TA133 Toàn thời gian

2022-09-20 17:44   Ngân hàng   Toàn Quốc   8 views Reference: 6918
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1.Công tác lập kế hoạch hàng năm (Bao gồm kế hoạch kiểm toán, kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách, nhân sự…)

 • Tham gia công tác lập kế hoạch kiểm toán tùy cấp độ được phân công bao gồm công việc thu thập thông tin, đánh giá rủi ro các đối tượng kiểm toán.
 • Tham gia công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách và nhân sự của phòng theo phân công.
 • Đề xuất kế hoạch kiểm toán hàng năm đối với phân khúc công việc việc thuộc phạm vi trách nhiệm theo kế hoạch tổn thể và chiến lược của các phòng ban.
 • Cung cấp các kiến nghị về kết quả kiểm toán với đối tượng kiểm toán một cách độc lập và đóng góp vào việc phát triển kế hoạch kiểm toán hàng năm.
 • Đề xuất kế hoạch kiểm toán hàng năm đối với phân khúc công việc việc thuộc phạm vi trách nhiệm theo kế hoạch tổn thể và chiến lược của các phòng ban.
 • Chủ động đưa ra các đề xuất, sáng kiến đối với Công tác lập kế hoạch.

2.Tham gia xây dựng, triển khai và phổ biến các chính sách và kiểm soát chất lượng kiểm toán

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, triển khai, cập nhật và phổ biến các chính sách Kiểm toán nội bộ theo sự phân công và dẫn dắt của Trưởng phòng.
 • Định kỳ tham gia việc đánh giá, xem xét lại chính sách để có điều chỉnh phù hợp với các thay đổi thực tế.
 • Tham gia hỗ trợ TP trong đóng góp ý kiến đối với cơ chế hoạt động, các quy định/ quy trình của KTNB (theo từng thời kỳ).
 • Tùy theo kinh nghiệm chuyên môn, tham gia góp ý đối với việc phát triển các phương pháp, hướng dẫn cho công tác kiểm toán.
 • Thường xuyên cập nhật các diễn biến trong hoạt động ngân hàng để áp dụng vào công tác kiểm toán và tư vấn về kiểm soát và rủi ro.
 • Tham gia thực hiện công tác kiểm soát chất lượng các đoàn Kiểm toán thông qua việc kiểm soát các quy trình, quy định nghiệp vụ, rà soát các phát hiện, báo cáo của các đoàn Kiểm toán nội bộ đảm bảo hoạt động và kết quả kiểm toán đạt được chất lượng và độ tin cậy cao. Thông qua đó có những điều chỉnh, sửa đổi và cải tiến phù hợp đối với quy trình, chính sách và hoạt động kiểm toán. Định kỳ báo cáo Ban Giám đốc Khối.

3.Tham gia các cuộc kiểm toán

 • Tham gia làm thành viên đoàn kiểm toán thực địa, thực hiện các nội dung, phạm vi kiểm toán theo quy trình kiểm toán
 • Lập báo cáo kiểm toán, tương tác trao đổi với các đơn vị kiểm toán
 • Thực hiện theo dõi khắc phục các kết quả kiểm toán

4.Tham gia theo dõi tình hình khắc phục các kiến nghị kiểm toán

 • Tùy theo phân công, tham gia các công việc liên quan đến chức năng theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán của Khối, công tác phát triển, vận hành phần mềm TDKP…
 • Theo dõi tình hình khắc phục các kiến nghị kiểm toán của các Job kiểm toán do mình trực tiếp tham gia
 • Tham gia công tác xây dựng, hoàn thiện và vận hành phần mềm theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán;

5.Tương tác với các bên liên quan và phạm vi quản lý

 • Làm việc với các đơn vị trong ngân hàng để thực hiện các công việc do TP phân công

6.Công việc khác theo phân công

 • Tham gia công tác Thanh tra và các báo cáo định kỳ liên quan đến cơ quan quản lý (theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo cần qua Kiểm toán nội bộ kiểm soát, báo cáo).
 • Hỗ trợ tổng hợp báo cáo cho mục đích quản trị nội bộ, các báo cáo cho các cơ quan hữu quan…
 • Hỗ trợ công tác đào tạo của Phòng/Khối
 • Được giao trực tiếp tương tác với các bên liên quan để thu thập thông tin/ dữ liệu phục vụ cho mục đích công việc.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

1.Trình độ Học vấn

•Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.

2.Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

•Có hiểu biết về các quy trình, nghiệp vụ, quy định của Ngân hàng.

•Ngoài ra có thể có hiểu biết sâu về một trong các lĩnh vực/ chuyên ngành ngoài kiểm toán như Quản trị rủi ro, Quản trị Doanh nghiệp, Luật... nhằm đảm bảo khả năng lãnh đạo cuộc kiểm toán theo phân công.

•Là chuyên gia trong ít nhất một lĩnh vực/ phân khúc kiểm toán nhằm cung cấp tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân

3.Các Kỹ Năng

•Khả năng nhận thức, có trách nhiêm trong công việc.

•Khả năng giao tiếp, cần cù chịu khó.

•Cẩn thận, trung thực, chi tiết

•Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

•Khả năng năm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.

•Khả năng phân tích, tổng hợp.

•Khả năng viết báo cáo

4.Các Kinh nghiệm Liên quan

•Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 3 đến 5 năm (Trong đó có ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương).

•Có kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách kiểm toán, theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán

5.Các năng lực cần có

•Thành thạo tin học văn phòng.

•Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo (thành thạo về, nghe nói đọc viêt và dịch được tài liệu liên quan đến kiểm toán và ngân hàng).

•Có khả năng đọc hiểu/ nắm bắt quy trình nghiệp vụ ngân hàng và các quy định của pháp luật.

•Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin và nhận định rủi ro.

Quyền lợi

 • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
 • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
 • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
 • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
 • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Mô tả về Nhà tuyển dụng
VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận và chú trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động.
Chiến lược phát triển
VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận. Để hiện thực hóa mục tiêu, VPBank xác định cần chú trọng tăng trưởng chất lượng song song với tăng trưởng quy mô một cách có chọn lọc trên các phân khúc thị trường chủ đạo. Trong đó, tăng trưởng chất lượng cần được chú trọng, xuyên suốt các chủ trương chính sách của ngân hàng:
Các chỉ tiêu quy mô và hiệu quả duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của toàn ngành
Nâng cao năng suất bán và chất lượng của đội ngũ bán nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và huy động
Củng cố và nấng cấp các hệ thống nền tảng hỗ trợ kinh doanh với mục tiêu: tập trung hóa, tự động hóa, số hóa và đơn giản hóa
Giá trị cốt lõi
Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của VPBank, được xây dựng và vun đắp dựa trên 6 giá trị cốt lõi:
Khách hàng là trọng tâm;
Hiệu quả;
Tham vọng;
Phát triển con người;
Tin cậy;
Tạo sự khác biệt.
Những thành quả đạt được trong giai đoạn chuyển đổi vừa qua đã khẳng định chiến lược đúng đắn của VPBank, với những thay đổi tích cực về hình ảnh, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, v.v. Sự tin cậy của khách hàng đối với VPBank cũng ngày càng củng cố với việc gia tăng liên tục số lượng khách hàng mới và nguồn vốn huy động. Đặc biệt hơn cả là VPBank đang trở thành một địa chỉ thu hút nhân tài trong ngành tài chính ngân hàng. Những yếu tố then chốt này đã, đang, và sẽ trở thành vũ khí chiến lược của VPBank trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng thân thiện nhất với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ và lọt vào nhóm 3 Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam.
Trong thời gian tới, trước những biến đổi hết sức nhanh chóng của công nghệ số, hành vi người dùng và những hình thái kinh tế mới, VPBank luôn sẵn sàng đón nhận những vận hội và cả những thách thức mới để tiếp tục phát triển và chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. VPBank tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược trên, ngân hàng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, quan tâm chú trọng đến quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.
Hiện tại, Ngân hàng có 2 công ty con do Ngân hàng sở hữu 100% vốn bao gồm: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC) hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.