Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối - K.Nguồn vốn và thị trường tài chính Toàn thời gian

2022-09-24 05:03   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 7115
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

+ Thực hiện giao dịch Kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng; đề xuất phương án kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường trong từng giai đoạn

+ Tham gia nghiên cứu, triển khai các sản phẩm, chính sách mới về ngoại hối

+ Thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ, giao dịch ngoại hối với các đối tác ĐCTC trên thị trường liên ngân hàng

+ Quản lý trạng thái ngoại hối của Ngân hàng

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính

+ Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng

+ Am hiểu sâu về kinh tế vĩ mô, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các sản phẩm trên thị trường ngoại hối

+ Có khả năng phân tích và ra quyết định tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).