Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên Viên/Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hải Dương Toàn thời gian

2022-10-04 23:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 7821
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ dành thuộc mảng Khách hàng cá nhân (KHCN) được giao trong từng thời kỳ, hoàn thành KPIs theo quy định

 • Hoàn thành các chỉ tiêu chính: Cho vay, Thẻ tín dụng, Bảo hiểm… và các chỉ tiêu khác theo định hướng kinh doanh từng thời kỳ của Khối PFS
 • Lập kế hoạch bán hàng hàng ngày, lên lịch hẹn gặp và giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng (KH) quản lý
 • Đối tượng KH được quản lý: là các KH theo sự phân công của Đơn vị Kinh doanh (ĐVKD) và các KH do chuyên viên tự phát triển
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài, khảo sát thị trường
 • Duy trì, nâng cao mối quan hệ với nguồn KHCN hiện hữu đồng thời phát triển KHCN mới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong từng thời kỳ
 • Tiếp nhận, xử lý/hỗ trợ xử lý và phản hồi các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của KHCN

2. Kiểm soát sau vay: Định kỳ theo quy định của các sản phẩm tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá KH, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của KH, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi KH có vấn đề về tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn...

3. Xử lý nợ: Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác quản lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu của KHCN kịp thời

4. Công tác báo cáo: Định kỳ làm báo cáo bán hàng/báo cáo tình hình khai thác KH và báo cáo khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh...

Ngoại ngữ: Tiếng anh, bằng B, tối thiểu 450 điểm, hoặc các chứng chỉ/văn bằng khác tương đương

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng

Kiến thức/năng lực chuyên môn

 • Có hiểu biết các sản phẩm, dịch vụ KHCN; Triển khai độc lập các sản phẩm liên quan đến Tín dụng, Thẻ, Bảo hiểm, Huy động
 • Có khả năng đánh giá tài chính KH
 • Dự báo về các nhu cầu tín dụng KHCN
 • Có hiểu biết quy trình cấp tín dụng đối với KHCN
 • Nhận diện rủi ro ngành nghề danh mục KH (hiện hữu, tiềm năng), khoản vay được phê duyệt ngoại lệ, khác biệt, các hoạt động thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)