Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên Viên Phát triển tổ chức - Cấp 2 Toàn thời gian

2022-10-03 20:42   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 7715
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô Tả Công Việc

1. Triển khai công tác về tổ chức bộ máy:
- Rà soát đề xuất của các đơn vị về xây dựng/điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy.
- Có ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình xây dựng tổ chức bộ máy.
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định, định hướng của cấp điều hành trong quá trình xây dựng tổ chức bộ máy.
2. Tham gia triển khai thiết kế công việc, gồm: chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh, bậc công việc, hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh phù hợp với chiến lược định hướng kinh doanh của SHB trong từng thời kì:
- Trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu hướng dẫn, sổ tay, biểu mẫu sử dụng trong triển khai thiết kế công việc trên cơ sở nội dung do CV cấp dưới soạn thảo
- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các đơn vị được phân công trong quá trình triển khai
- Đưa ra các ý kiến, đề xuất, phản hồi về sản phẩm của đơn vị soạn thảo
3. Tham gia nghiên cứu, xây dựng khung nội dung các quy trình, quy định về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, hệ thống tiêu chuẩn chức danh và rà soát cập nhật kịp thời khi có điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Trực tiếp tham gia soạn thảo các cấu phần chủ chốt của quy trình/quy định theo phân công đồng thời hướng dẫn CV cấp thấp hơn triển khai;
4. Tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, quy trình, quy định đã ban hành đảm bảo tính tuân thủ, kịp thời phát hiện các vi phạm quy trình chuyên môn nghiệp vụ;
5. Trực tiếp làm việc với các đối tác tư vấn nhân sự về phát triển tổ chức;
6. Nắm bắt các xu hướng phát triển mới trên thị trường trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, thiết kế công việc trong nước/quốc tế để kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp tại SHB;
7. Kiểm soát được nội dung, tiến độ công việc của CV cấp dưới theo mảng nghiệp vụ được phân công quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: QTNNL, Kinh tế lao động hoặc Tài chính Ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính.

- Có chứng chỉ Ngoại ngữ TOEIC 650 trở lên hoặc trình độ tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, gồm bộ công cụ Microsoft Office liên quan như Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook e-mail.

2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự: Tối thiểu 04 năm

3. Yêu cầu:

- Nắm được kiến thức tổng quan về ngành tài chính ngân hàng
- Nắm vững kiến thức về hoạt động quản trị nhân sự
- Hiểu và nắm được kiến thức về: Luật lao động, Luật việc làm
- Nắm được kiến thức xã hội có liên quan đến hoạt động Đánh giá nhân sự

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày
- Kỹ năng soạn thảo văn bản
- Kiến thức về đối thủ cạnh tranh
- Kỹ năng lập kế hoạch

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB