Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Phân tích dữ liệu & Báo cáo Toàn thời gian

2022-10-12 17:51   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 8004
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Vận hành hệ thống báo cáo đánh giá, phân tích dữ liệu (Big data), xây dựng gói sản phẩm và bán chéo sản phẩm dịch vụ KHDN
  • Phân tích, xử lý dữ liệu để thực hiện phân tích hiệu quả kinh doanh đa chiều, như: theo phân khúc, tiểu phân khúc, kênh phân phối, theo sản phẩm, chương trình kinh doanh, khách hàng
  • Phân tích số liệu, phân tích hành vi sử dụng sản phẩm dịch vụ của KHDN, đánh giá hiệu quả sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ cho công tác tham mưu xây dựng sản phẩm mới, các chính sách mới để gia tăng lợi nhuận mang lại từ KH đồng thời đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Phối hợp Khối CNTT xây dựng, chuẩn hóa số liệu báo cáo
  • Thiết lập các báo cáo số liệu chuyên biệt liên quan kết quả kinh doanh và sản phẩm dịch vụ KHDN
  • Thực hiện báo cáo Khối KHDN từ nguồn thông tin, số liệu do các Phòng/Ban hỗ trợ
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)