Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên phân tích kinh doanh (40000308) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   35 views Reference: 9110
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
- 'Chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp với bộ phận chức năng thuộc đơn vị phụ trách, các Vùng và các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chỉ tiêu kinh doanh, quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả bán hàng của đội ngũ bán hàng, hỗ trợ bán hàng thuộc Khối Kinh doanh

Trách nhiệm chính (1)

- Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất cho mỗi khối Kinh doanh/
- Theo dõi thực hiện các yêu cầu của các team chức năng khác, quản trị theo SLAs cam kết.
- Kiểm soát thực hiện ngân sách kế hoạch và dự báo: Hỗ trợ đầy đủ Giám đốc các khối kinh doanh trong việc lập kế hoạch hàng năm và rà soát kế hoạch đảm bảo tất cả các kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu đã thống nhất.
- Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần/ngày/ tháng cho HĐQT, Khối Kinh doanh, , các đơn vị, Vùng, Khu Vực,
- Hỗ trợ các yêu cầu ad-hoc phục vụ nhu cầu phát sinh hàng ngày của khối kinh doanh
- Thực hiện đánh giá/ xây dựng kế hoạch kinh doanh/ kpis/chi phí của khối Kinh doanh, Vùng, khu vực, đơn vị theo định kỳ
- Hỗ trợ các yêu cầu ad-hoc phục vụ nhu cầu phát sinh hàng ngày của khối kinh doanh.
- Tham gia đánh giá các vấn đề phát sinh trong dữ liệu, đề xuất giải pháp khắc phục khoảng cách giữa dữ liệu nguồn và yêu cầu kinh doanh
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Trưởng nhóm

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không có

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị liên quan trong TCB

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Không có

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Phải tốt nghiệp Đại học bất kỳ khóa học Thống kê, Toán học, Kinh doanh hoặc liên quan nào. Ưu tiên ứng viên có trình độ sau đại học và ứng viên có bằng cử nhân, thạc sĩ ở nước ngoài
- Cần có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan cho vị trí này
- Có kiến thức tốt về công nghệ thông tin, kiến thức cơ bản về tài chính ngân hàng
- Yêu cầu tiếng anh theo quy định từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)