Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính (40000376) Toàn thời gian

2022-09-05 23:28   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6441
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
- Trực tiếp thực hiện các phân tích, dự báo được giao trong mảng công việc của mình (kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính, hoặc ngành ngân hàng, hoặc phân tích định lượng) để thúc đẩy kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Trách nhiệm chính (1)

Hỗ trợ và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ phân tích, dự báo:
1. Chuyên viên Phân tích vĩ mô và thị trường tài chính:
*Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô:
- Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu kinh tế vĩ mô bên ngoài và trong nước
- Đánh giá những thay đổi của kinh tế vĩ mô bên ngoài và tác động đến Việt Nam
- Cập nhật, đánh giá các thay đổi chính sách trong nước tác động đến tổng thể kinh tế vĩ mô Việt Nam, đến từng nhóm ngân hàng, doanh nghiệp, hoặc khách hàng của Ngân hàng
- Phân tích, dự báo diễn biến vĩ mô trong nước để hỗ trợ việc hoạch định chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng
*Phân tích dự báo thị trường tài chính:
- Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thị trường tài chính thế giới và trong nước
- Đánh giá những thay đổi của thị trường tài chính thế giới hoặc tiềm ẩn khả năng xảy ra thay đổi, qua đó tác động đến thị trường tài chính trong nước
- Đánh giá biến động và xu hướng thị trường tài chính trong nước trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách của Việt Nam và diễn biến thị trường bên ngoài
- Đưa ra phân tích, dự báo về các biến số thị trường tài chính (lãi suất, tỷ giá, lợi suất trái phiếu chính phủ, .v.v) và đề xuất kinh doanh, quản trị rủi ro của Ngân hàng

Trách nhiệm chính (2)

2. Chuyên viên Phân tích các ngành kinh tế:
- Xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu về hoạt động của một số ngân hàng quốc tế, khu vực và các ngân hàng trong nước
- Đánh giá một số banks quốc tế và khu vực về growth path và các benchmarks mà Ngân hàng đã đạt được hoặc cần hướng tới
- Đánh giá cơ cấu bảng cân đối, doanh thu, chi phí, hiệu quả hoạt động của nhóm ngân hàng cạnh tranh (peer competitors) và so sánh với TCB
- Đánh giá nhóm các banks nhỏ trong nước về chất lượng tài sản, thanh khoản, xu hướng hoạt động và tác động của nhóm này đến sự ổn định của toàn hệ thống ngân hàng
- Phân tích ngành, lĩnh vực cụ thể khác ở Việt Nam (trực tiếp thực hiện hoặc outsource) để hỗ trợ quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, hoặc triển khai phương án kinh doanh của Ngân hàng

Trách nhiệm chính (3)

3. Chuyên viên Phân tích định lượng:
- Xây dựng hệ thống các mô hình kinh tế lượng để phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô (tăng trưởng, lạm phát, .v.v.) và thị trường tài chính (tỷ giá, lãi suất, lợi suất trái phiếu, .v.v.) theo các tần suất khác nhau (tháng, quý, năm)
- Định kỳ đánh giá lại hệ thống mô hình kinh tế lượng (đã được xây dựng và áp dụng), hoặc khi cần thiết do có sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, thị trường hoặc bản chất của các biến số để đảm bảo mô hình đạt hiệu quả cao nhất
- Phối hợp với Macro and Financial Market Analysis và Industry Analysis để đưa ra các đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường và ngành ngân hàng
- Thực hiện đào tạo về kiến thức và kỹ năng xây dựng mô hình kinh tế lượng cho các đơn vị trong Ngân hàng để tăng cường khả năng phân tích phục vụ kinh doanh và quản trị rủi ro

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Khối CA, GTS, Finance, các khối kinh doanh WB/BB/PFS/S&D, khối QTRR và các khối khác có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các cơ quan quản lý Nhà nước (NHNN, Tổng cục Hải quan, Thống kê…); các công ty nghiên cứu, phân tích; khách hàng (khi cần thiết)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học về Tài chính, Kinh tế, Toán ứng dụng hoặc lĩnh vực liên quan. Ưu tiên trình độ trên Đại học
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong phân tích vĩ mô, thị trường tài chính, ngành ngân hàng.
- Tiếng Anh xuất sắc. Toiec 500

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)