Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Phát triển Bancas - Khối KHCN (ưu tiên fresher) Toàn thời gian

2022-09-15 17:36   Ngân hàng   Toàn Quốc   8 views Reference: 6798
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Thực hiện triển khai bán bảo hiểm, thúc đẩy bảo hiểm tại vùng/ line/ phân khúc khách hàng theo phân giao của cán bộ quản lý

Thực hiện giám sát hiệu quả và chất lượng hoạt động kinh doanh Bancas tại vùng/ line/ phân khúc khách hàng trong quá trình triển khai theo cấp quản lý phân giao

Làm đầu mối phối hợp với Vùng tổ chức, xây dựng, thúc đẩy các chương trình kinh doanh. Truyền thông các chính sách, cơ chế bán hàng, các chương trình thi đua của HO/Vùng đến các chi nhánh.

Phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình thúc đẩy với bên Bảo hiểm và các bên liên quan để gia tăng hiệu quả bán các Đơn vị kinh doanh theo cấp quản lý phân giao

Tham gia đề xuất các ý tưởng bán, chương trình kinh doanh hỗ trợ tăng cường hiệu suất bán bảo hiểm của Ngân hàng

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, ưu tiên các ứng viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm mảng bancassurance tại ngân hàng

Hiểu và tuân thủ đúng các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Ngân hàng
Có kinh nghiệm thực tế và nắm vững các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm nói chung, và Bancassurance nói riêng

TOEIC 400 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội