Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo - Trung tâm Đào tạo, Khối Quản trị & Phát triển NNL Toàn thời gian

2022-08-29 20:22   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6296
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện xây dựng, cập nhật nội dung tài liệu đào tạo đáp ứng mục tiêu của chương trình đào tạo, phù hợp theo quy định nghiệp vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính tham khảo của tài liệu đào tạo;
 • Tham gia xây dựng lộ trình đào tạo và khung nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các chương trình đào tạo cán bộ nguồn, quy hoạch cán bộ…
 • Xây dựng các công cụ và mẫu biểu để khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo phục vụ cho công tác quản lý đào tạo và đánh giá tác động, hiệu quả đào tạo.
 • Nghiên cứu và đề xuất phát triển các chương trình đào tạo nhằm cập nhật bổ sung, nâng cao kỹ năng chuyên môn và kiến thức nghiệp vụ cho CBNV SHB;
 • Thiết kế, phát triển tài liệu, nội dung đào tạo, các khóa học e-learning và các công cụ, tài liệu tự học khác;
 • Quản lý và khai thác các tài liệu nội dung đào tạo, học liệu, ngân hàng đề thi/kiểm tra sát hạnh trên hệ thống e-learning;
 • Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng viên nội bộ;

Tham gia các dự án khác thuộc khuôn khổ Trung tâm Đào tạo

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực, Sư phạm, Quản lý Giáo dục, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại ngữ…
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan tới các hoạt động đào tạo.
 • TOEIC trên 450 điểm hoặc IELTS trên 5.0 hoặc Đạt chuẩn Khung năng lực Trung cấp (bậc 3).
 • Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản. Khai thác/sử dụng được các tính năng cơ bản của các phần mềm ứng dụng trong đào tạo (eLearning, eSurvey, Course Authoring Tools, hoặc tương đương)
 • Kỹ năng Viết/Soạn thảo văn bản.
 • Khả năng phân tích nhu cầu đào tạo/ thiết kế tài liệu đào tạo/ đánh giá hiệu quả đào tạo.
 • Từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng là một lợi thế

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB