Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Toàn thời gian

2022-08-23 23:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   16 views Reference: 6160
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Triển khai xây dựng các sản phẩm, dịch vụ; giải pháp; chương trình; quy trình cho vay đối với các sản phẩm tín dụng được phân giao.
 • Đầu mối phối hợp trực tiếp với Khối Ngân hàng số để thiết kế và đưa các sản phẩm cho vay lên kênh số đối với các sản phẩm /dịch vụ phụ trách.
 • Triển khai các chương trình Marketing các Sản phẩm tín dụng trên phạm vi toàn hàng/Vùng theo sản phẩm phụ trách.
 • Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác đào tạo sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ triển khai và thúc đẩy bán sản phẩm phụ trách.
 • Quản trị hiệu quả danh mục sản phẩm tín dụng; chất lượng SP tín dụng; chất lượng dịch vụ tín dụng, trải nghiệm KH đối với sản phẩm/quy trình phụ trách để cải tiến liên tục, đảm bảo tăng trưởng cao, an toàn và nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng
 • Toeic 400 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài chính/Tiền tệ/Ngân hàng; Hiểu biết và nắm vững các sản phẩm KHCN.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm mảng phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh tại các lĩnh vực khác (Ngoài ngành Tài chính).
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội