Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và FATCA Toàn thời gian

2022-08-30 23:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   57 views Reference: 6347
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Tham mưu xây dựng chính sách, quy định, quy trình phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và FATCA của Ngân hàng.
- Đánh giá rủi ro, tư vấn cho các đơn vị và thực hiện công tác giám sát hoạt động ngân hàng trên phương diện phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và FATCA.
- Nghiên cứu và cập nhật thông lệ quốc tế/thị trường nhằm xây dựng các kịch bản để phát hiện rửa tiền, giao dịch đáng ngờ, vi phạm cấm vận
- Thực hiện các loại báo cáo định kỳ, đột xuất tới các cơ quan thẩm quyền và ban lãnh đạo ngân hàng trên phương diện phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và FATCA

Yêu Cầu Công Việc

- Am hiểu các quy định pháp luật và thông lệ quốc tế có ảnh hưởng tới ngân hàng và lĩnh vực Phòng chống rửa tiền.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật/Kinh tế/Tài chính - ngân hàng
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
- Ưu tiên các ứng viên: đã có kinh nghiệm triển khai hoạt động phòng chống rửa tiền và FATCA tại các ngân hàng khác

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội