Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên - Phòng CRM - Ban Kế hoạch vs Marketing Toàn thời gian

2022-10-19 23:52   Ngân hàng   Toàn Quốc   8 views Reference: 8176
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

- Hiểu biết các nhu cầu của kinh doanh, lực lượng bán hàng, từ đó đưa ra được các sáng kiến, yêu cầu xây dựng các công cụ, tính năng trên hệ thống hỗ trợ kinh doanh
- Đặt đầu bài vs phối hợp với Khối CNTT xây dựng, nghiệm thu đưa tính năng hệ thống đến người dùng cuối
- Phối hợp với các cơ quan HO (Khối kinh doanh, Pháp chế, QTRR, Vận hành... xây dựng quy trình, quy định cho các sản phẩm/dịch vụ mới
- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh truyền thông, đào tạo các tính năng mới
- Tiếp nhận ý kiến vs phản hồi của người dùng cuối từ đó có các cải tiến hoàn thiện công cụ bán
- Triển khai các công việc khác theo phân công của BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
+ Trình độ tiếng Anh: Toeic 700 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
+ Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power point, có thể sử dụng công cụ như SQL, VBA…
2. Ưu tiên kinh nghiệm:
+ Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực ngân hàng tài chính
+ Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng các sản phẩm của KHCN(RM/UB)

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội