Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên phòng Giám sát và Điều tra nội bộ Toàn thời gian

2022-10-05 17:47   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 7827
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Tập hợp thông tin phục vụ công tác tự đánh giá hệ thống Kiểm soát nội bộ để lập Báo cáo đánh giá theo yêu cầu của NHNN và HĐQT.
 • Thực hiện công tác tuân thủ nội bộ toàn hệ thống (Tổng hợp, phân tích, báo cáo định kỳ ... công tác tuân thủ trong phạm vi phân giao).
 • Thực hiện hoạt động giám sát (bao gồm giám sát phòng chống rửa tiền, giám sát gian lận nội bộ và giám sát tuân thủ thông qua các hệ thống phần mềm quản lý tại MB).
 • Thực hiện theo dõi, giám sát khắc phục sau thanh tra, kiểm tra nội bộ.Thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ quản lý và báo cáo công tác Thanh tra NHNN, kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập theo phân công (Chủ động hướng dẫn từ xa và hoặc trực tiếp kịp thời các chương trình thanh tra/ KTNN/ khác trong các giai đoạn trước/ trong/ sau kiểm tra).
 • Thực hiện điều tra gian lận nội bộ khi phát sinh và/hoặc theo vụ việc cấp Ban điều hành.
 • Thực hiện hướng dẫn, quản lý công tác khiếu nại, tố cáo trong hệ thống.
 • Trực tiếp xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo gửi tới Ban điều hành và/hoặc theo phân giao của Tổng Giám đốc (không bao gồm các khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm dịch vụ).

Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán …
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương- Kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính kế toán, ngân hàng, kiểm toán.
 • Hiểu biết về pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, ngân hàng.
 • Kiến thức về kinh tế, quản trị rủi ro.
 • Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng giải quyết công việc độc lập.
 • Khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề tốt.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội