Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên - Phòng Kế toán nội bộ - Trung tâm kế toán - Khối Tài chính kế toán Toàn thời gian

2022-09-23 20:39   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 7063
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Thực hiện thẩm tra các báo giá, dự toán/quyết toán chi phí, tham gia lựa chọn nhà cung cấp, tham gia các hội đồng mua sắm khi có yêu cầu cũng như cho ý kiến về các điều khoản nội dung hợp đồng.

Thực hiện kiểm tra hồ sơ, thanh quyết toán, hạch toán ghi nhận các khoản chi tiêu mua sắm và thanh quyết toán các khoản tạm ứng chi tiêu hoạt động trong phạm vi công việc được giao.

Thực hiện rà soát và phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm kê, quản lý tài sản theo quy định.

Thực hiện giám sát việc thực hiện hạn mức phán quyết chi tiêu và phối hợp với Phòng Tài chính giám sát giới hạn chi tiêu mua sắm của các cán bộ/đơn vị được giao.

Thực hiện hạch toán, quyết toán các nguồn ngân sách được cấp từ Bộ Quốc Phòng

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng

TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Kiến thức chung về quản trị tài chính, kế toán – ngân hàng; các chuẩn mực, chế độ báo cáo, pháp luật trong hoạt động ngân hàng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội