Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT Toàn thời gian

2023-01-30 17:33   Ngân hàng   Toàn Quốc   28 views Reference: 9013
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Cấp 1 Lâm Đồng

To be filled by OR
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.